Komín je památkou, město zajistí jeho statiku

Komín je památkou, město zajistí jeho statiku
ilustrační foto

 

Po zhruba třiceti měsících se na jednání rady opět dostala problematika zajištění statiky objektu patnáctimetrového komína ve dvorním traktu budovy na náměstí T. G. Masaryka 22.

Dvůr je přístupný ze Školní ulice (vchod vedle prodejny Jeřabina). „Na základě statického posudku bylo zjištěno, že rekonstrukce komína je velmi problematická. Musel by se kompletně rozebrat a podle předlohy doslova cihlu po cihle postavit znovu. Jednalo by se o technicky a finančně velmi náročnou akci. Demolice desítky let nepoužívané stavby však není možná, protože památkáři trvají na tom, že se jedná o památkově chráněný objekt,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Odbor rozvoje a investic dostal za úkol zajistit zpracování projektové dokumentace zajištění statiky historické stavby. „Předpokládám, že kolem komína bude postavena podpěrná konstrukce, ovšem konkrétní technické řešení navrhnou projektanti,“ doplnil Fišer. Na pořízení projektové dokumentace byla rozpočtovým opatřením vyčleněna částka 20 tisíc korun.

Poslat nový komentář