Prostějov přispěje na památník Josefa Krapky v Náchodě

Prostějov přispěje na památník Josefa Krapky v Náchodě
ilustrační foto MMP
Další fotky: 
Prostějov přispěje na památník Josefa Krapky v Náchodě
Prostějov přispěje na památník Josefa Krapky v Náchodě

 

Město Prostějov se bude podílet na revitalizaci pomníku Josefa Krapky – Náchodského v Náchodě. Dělnický básník, prozaik, dramatik a publicista byl totiž svým životem a působením s městem Prostějovem spjatý. Rada města Prostějova schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 15 tisíc Kč městu Náchod na revitalizaci památníku Josefa Krapky - Náchodského v Náchodě. 

"Na začátku června se na nás obrátil Mirek Brát, člen městské rady v Náchodě a koordinátor projektu revitalizace památníku J. Krapky Náchodského v Náchodě se žádostí o podporu projektu revitalizace stávajícího památníku. Cílem projektu je dotvoření památníku jako společenského místa a propagace tohoto náchodského rodáka. Josef Krapka - Náchodský je totiž svým životem a působením spjatý i s městem Prostějovem," vysvětlil radní Jaroslav Šlambor. Takto bude dotvořena symbolická osa měst Náchoda a Prostějova, která byla pro básníka, novináře, spisovatele a politika Josefa Krapku podstatná. "Finanční prostředky budou použity pro zlepšení některých aspektů celého projektu, zejména vytvoření živého plotu v lokalitě, rozšíření plánované informační tabule a na ni navazující webové prezentace,“ doplnil radní Šlambor.

Kdo byl Josef Krapka Náchodský:

Dělnický básník, prozaik a dramatik, publicista a organizátor dělnického tisku, ochotnického divadelnictví

1873-1876 studoval reálku v Praze, matčinou smrtí přišel o podporu,1876-1881 se učil truhlářem ve Vídni,1881-1883 studoval na průmyslové škole ve Vídni,1884-1885 na cestách Evropou navštívil Německo, Francii, Anglii, Rusko, Rumunsko, Srbsko1888 přesídlil do Prahy, funkcionář sociálně demokratické strany a redaktor jejích časopisů v různých městech,1890 zahajoval na Střeleckém ostrově první prvomájovou demonstraci u nás, 1898 organizoval první dělnické představení v Národním divadle.

1897-1903 pracoval v Dělnických listech ve Vídni a založil tu krajanský dělnický divadelní spolek - ochotnickou jednotu Máj.

Od 1903 žil v Prostějově, redaktor soc. dem. čas. Hlas lidu, autor divadelních her, např. 1901 Exulant (v něm zpracoval osud J. B. Pecky). 1903 Marná oběť, Odsouzená,1905 Slavnostní prolog.Úsilí o realistické drama sledoval i ve svých statích a kritikách. 1905 vydal v Prostějově brožuru Trochu světla do pražské korupce. Na obranu Hany Kvapilové. Spolu s Vojtou Vitáskem určoval poměrně náročný repertoárový profil a úroveň prvních let prostějovského dělnického divadelního souboru Lidové divadlo. (red)

Foto MMPv

Poslat nový komentář