Lidem vadí parkování, zjistil dotazník města

Lidem vadí parkování, zjistil dotazník města
ilustrační foto

Před časem měli obyvatelé Prostějova možnost vyplnit dotazník týkající se jejich pohledu na činnost Magistrátu města Prostějova. Podněty se bude vedení magistrátu zabývat.

Samotné šetření běželo od 30. září do 16. října . „Chtěli jsme se dozvědět, jak vnímají práci magistrátu občané a jeho klienti. Témata, která byla předložena k hlasování, měla několik oblastí. Zajímal nás názor na dostupnost úřadu, transparentnost, vnímání produktů a služeb a také oblasti jako je například dostupnost veřejných toalet, vstřícnost prostředí ve vztahu k dětem, celková přívětivost prostor a podobně,“ upřesnil tajemník Magistrátu města Prostějova Lubomír Baláš a doplnil, že šetření se zúčastnilo celkem 268 občanů/klientů (173 žen a 95 mužů). V dotazníku lidé známkovali vnímání jednotlivě formulovaných oblastí zkoumání známkou 1-5, tedy stejně jako ve škole. Celková známka, kterou Magistrát města Prostějova získal, je průměrem ze všech udělených známek u všech otázek, a je 1,95.

„Musím konstatovat, že jsme byli velmi potěšeni řadou pochvalných reakcí a pozitivních ohlasů. Stejně tak nás však zaujaly i podněty ke zvýšení kvality služeb poskytovaných magistrátem. To svědčí o zájmu občanů iniciovat rozvoj určitých oblastí, jejichž zkvalitnění bude v konečném důsledku zvyšovat komfort při vyřizování záležitostí a při jednání na magistrátu,“ doplnil Baláš.

Jako nejhůře vnímanou skutečnost uvedli možnosti parkování v centru města při vyřizování jejich záležitosti na magistrátu. Dále by přivítali vysokou odbornost, vstřícnost a přívětivost úředníků, rozvoj dětských koutků v prostorách magistrátu, zlepšení orientačního systému uvnitř budov, někteří vyjádřili zájem na dalším rozšíření provozních hodin magistrátu či na zpřehlednění webových stránek města.

„Věříme, že učiněné změny, které plánujeme udělat, občané poznají hlavně při dalších návštěvách při vyřizování jejich záležitostí,“ uvedl tajemník Magistrátu města Prostějova Lubomír Baláš a doplnil, že s přijatými opatřeními bude veřejnost seznámena prostřednictvím webových stránek města a Prostějovských radničních listů. (red)

Komentáře

Bohužel. Několik lidí se vyjádřilo i k tomu, jak probíhá na Magistrát výběrová řízení a tajemník Baláš Jidáš to zazdil. Asi celou věc předáme řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje nebo rovnou na Ministerstvo vnitra, ať toho parchanta prověří a odvolají !

Ten pan tajemník je něco jako místní "orgoj chorchoj". Nesmrtelní oba. Kolik už udělal přešlapů a vše mu projde. Do podzimu 2018 určitě.

Poslat nový komentář