Nejen ve sportu je třeba hrát fér, vyzývá Pavel Vavrouch

Nejen ve sportu je třeba hrát fér, vyzývá Pavel Vavrouch
ilustrační foto

 

Tento Prostějovan, který celý svůj život spojil s naším krásným městem, je hrdým patriotem.

„Víte, můj nejen pracovní život mě už zavál do všech koutů naší vlasti i na Slovensko. A všude věděli, kde je Prostějov. Tam je přece OP, ne? Ani nevíte jak mě štve, že toto už není pravda. Teď je naštěstí naše město známé jako sportu zaslíbené.“

Snad i proto, aby to tak zůstalo, působí tento manažer společnosti E.ON jako člen Sportovní komise Rady města Prostějova. Velká část práce v komisi je radostná a zasvěcená rozvoji sportu v Prostějově. Bohužel i tady se najdou stinné stránky a pan Vavrouch se prý setkal v souvislosti s prací v komisi i

s výhružkami. „Ale celkem to chápu“, usmívá se, „když je někdo zvyklý se přiživovat na penězích ze sportu a někdo na tyto praktiky upozorní, je jasné, že tito lidé dostanou strach. Já se nikdy nebál a nemám v plánu mít strach ani v politice.“ říká tento sympatický, lehce prošedivělý muž.

Je nutno připomenout, že tento Prostějovan byl již v minulosti v městském zastupitelstvu. „Ano, to bylo v letech 1994 – 1998. Byla to nádherná doba. Starostou byl můj přítel, Honza Šverdík a vůbec jsem tam tehdy poznal spoustu vynikajících lidí. Pravdou je, že na Honzu vzpomínám nejraději. Byl to vzácný člověk .Škoda, že odešel tak brzy.“ přemítá se smutkem v očích Pavel Vavrouch.

A co ve volném čase, pokud vůbec nějaký zbývá? „Víte, moc ho není, ale pokud, tak se věnuji zahradničení, procházkám se svým psem, trochu se snažím

sportovat, ale opravdu rekreačně. Teď mi také hodně času zabírá i má činnost přísedícího Krajského soudu v Brně. Je to zajímavé, ale někdy hodně náročné. Jen prostudovat materiály k případům dá mnohdy zabrat.“

A co rodina? „Děti už mám dospělé, jdou si svou cestou a velkou oporou je mi moje přítelkyně “dodává Pavel Vavrouch. 

Děkujeme. (red)

 

 

Poslat nový komentář