Krajský ředitel policie Skříčil rezingoval!

Krajský ředitel policie Skříčil rezingoval!
Foto PČR

 

V průběhu dnešního dne navštívil Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje policejní prezident plk. Tomáš Tuhý. Na poradě s vedením kraje a vedoucími územních odborů oznámil, že ho ředitel krajského ředitelství plk. Jaroslav Skříčil požádal o ukončení služebního poměru.

Policejní prezident poděkoval řediteli Skříčilovi za práci a výsledky, kterých krajské ředitelství pod jeho vedením dosahovalo a předal mu nejvyšší policejní vyznamenání Kord Policie České republiky za zvlášť mimořádné zásluhy o Policii ČR a Čestné uznání jako výraz poděkování za více než 20 let služby u policie.

Dne 23. září 2014 přijal plk. Skříčila spolu s policejním prezidentem ministr vnitra Milan Chovanec. Při tomto slavnostním aktu za účasti Hudby Hradní stráže a Policie České republiky mu rovněž poděkoval za roky práce pro Policii České republiky a předal plk. Skříčilovi věcný dar.

Do doby, než bude ustanoven nový krajský ředitel, bude Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje řídit náměstek ředitele pro vnější službu plk. ing. Libor Krejčiřík.

Poslat nový komentář