Jak je to s volným pobíháním psů po městě?

Jak je to s volným pobíháním psů po městě?
ilustrační foto MMP

Jak je to s volným pobíháním psů po městě? Je to povoleno a kde? A co dělat, když mám podezření, že majitel pouští psa z vodítka i tam, kde nesmí?

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stanovuje Vyhláška č. 8/2012, která zároveň vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova.

Jde o tyto plochy:

a) Přikrylovo náměstí - zelená plocha za zámkem, p.č. 241, k.ú. Prostějov,b) u sv. Anny -zelená plocha u sběrného dvora, p.č. 1790/1, k.ú. Prostějov, c) v Kolářových sadech - plocha mezi Mlýnským náhonem a ulicí B. Šmerala, p.č. 6174/6, 6174/5, k.ú. Prostějov, d) za ul. Dolní k Joštovu nám. - zelená plocha za pohostinstvím u Rodenů, p.č. 7942/2, k.ú. Prostějov, e) u pivovarského rybníčku - zelená plocha mezi sídlištěm Svornosti a železniční tratí, p.č. 7494, k.ú. Prostějov, f) mezi ulicemi Anenská a Holandská - za Lidlem, p.č. 6216, 6218/5, 6217, k.ú. Prostějov, g) Plumlovská ulice - plocha podél komunikace za autobazarem, p.č. 6084/8, k.ú. Prostějov, h) prodloužení ul. Lidické -zelená plocha u zadní brány městského hřbitova, p.č. 6644/2, k.ú. Prostějov, i) Husovo náměstí - plocha za „starou poliklinikou“, p.č. 7950/1, k.ú. Prostějov, j) Močidýlka - severně od Vencovského ulice podél říčky Hloučely až za Hybešovu ulici, p.č. 7544/1, k.ú. Prostějov, k) levý břeh biokoridoru Hloučela (vzdálenější od města) - travnatá plocha mezi říčkou Hloučelou a plotem průmyslového areálu za Olomouckou ulicí, p.č. 5772/1, k.ú. Prostějov, l) levý břeh říčky Hloučely - za Kosteleckou ulicí směrem k oplocenému areálu sloužící pro výcvik psů, p.č. 8083/1, 8083/2, k.ú. Prostějov.

Plochy jsou označeny piktogramem, aby bylo zřejmé, že jde o prostor, v němž může ovladatelný pes pobíhat i bez vodítka. Ve spolupráci s Odborem správy a údržby majetku města byly v posledních týdnech prověřeny plochy určené k volnému pobíhání psů. Všechny plochy jsou řádně označeny piktogramem a vybaveny odpadkovými koši. Pouze u plochy „Husovo náměstí“ došlo ke zmenšení výměry po vybudování „Rákosníčkova hřiště“. Problematiku nedovoleného volného pobíhání psa řeší Městská policie Prostějov – a to nejčastěji v lokalitě Vrahovice – ul. M. Pujmanové, břehy říčky Hloučely směrem k areálu společnosti Moragro a v dalších přilehlých lokalitách v místní části Vrahovice.

„Konkrétně zde docházelo k porušení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, následně k znečišťování předmětné lokality psími exkrementy,“ potvrdil ředitel prostějovské Městské policie Jan Nagy. (Zdroj MMP)

Komentáře

Luděk Sobota.......Orel a požadavek režiséra

Alík číst nemusí, stačí aby páníček nebyl idiot

Rozkaz,dal jsem to přečíst Alíkovi.Bude se snažit.

Poslat nový komentář