Strážníci se zaměřují na nedovolené plakátování

Strážníci se zaměřují na nedovolené plakátování
ilustrační foto internet

 

Během 10.7. zjistili prostějovští strážníci několik případů vylepených plakátů na místech, která k tomu nejsou určena. Lepiče nakonec lapili.

Jedná se např. o autobusové zastávky, podloubí, elektrické rozvaděče, mostní pilíře a další. V desítce případů se strážníkům podařilo zjistit osobu zodpovědnou za nedovolené plakátování," informovala strážník Tereza Grelová. Za porušení povinností stanovených právním předpisem obce, a to obecně závaznou vyhláškou č. 4/2008 Statutárního města Prostějova, se právnická osoba nebo fyzická osoba, která podniká, dopouští správního deliktu dle § 58 odst. 4 Zákona o obcích. Správní orgán může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Dodatek: Vyhláška o čistotě města č. 4/2008 – Článek IV.

(1) Vylepovat plakáty lze pouze na plochách k tomu určených a označených identifikačními údaji vlastníka stavby nebo zařízení pro vylepování plakátů.(2) Vlastník stavby nebo zařízení pro plakáty je povinen zabezpečovat odstranění nebo upravení (znovu nalepení) sejmutých, uvolněných nebo stržených plakátů. (red)

Poslat nový komentář