Zimní plavci plavali z Čech do Rakouska

Zimní plavci plavali z Čech do Rakouska
2,5 stupně "teplá" Dyje
Další fotky: 
Zimní plavci plavali z Čech do Rakouska
Zimní plavci plavali z Čech do Rakouska
Zimní plavci plavali z Čech do Rakouska

Již potřetí zorganizoval oddíl dálkového a zimního plavání TJ Haná Prostějov a Klub sportovních potápěčů Nautilus Břeclav svým významem ojedinělou a unikátní akci – Zimní plavání z Čech do Rakouska. 

 

Myšlenka uskutečnit zimní přeplavbu Dyje z českého na rakouský břeh vznikla před 3 lety, kdy si chtěli zimní plavci připomenout 2. výročí vstupu České republiky do Schengenského prostoru a ukázat tak další možnost volného pohybu. 

„Když mohou lidé volně cestovat jakýmkoli dopravním prostředkem, proč by nemohli volně plavat z jedné země do druhé a klidně i v prosinci?“ míní duchovní otec této myšlenky Milan Kýr z TJ Haná. Zároveň si každý rok krátkou pietní vzpomínkou plavci připomínají období let 1948 – 1989, kdy zde byla tzv. železná opona a lidé nemohli volně cestovat. Rakouský plavec Georg Manov a slovenský zimní otužilec Jozef Makai položili na vodní hladinu věneček. Za zvuků státní hymny ČR a Rakouska pak všichni uctili památku těch, kdo utíkali za tou pomyslnou svobodou v období totality.  

„Celou akci nám výborně a naprosto profesionálně zabezpečily týmy Vodní záchranné služby místní skupiny Nové Mlýny a Sbor dobrovolných hasičů Stará Břeclav, za což jim patří velké poděkování. Bez tohoto zabezpečení by akce neměla tak vysokou úroveň a rovněž by nesplňovala bezpečnostní požadavky. Pravděpodobně by ani neproběhla,“ ocenil Michal Mucha z prostějovského oddílu dálkového plavání, který se již tradičně ujal moderování celé akce.

Letošního 3. ročníku se zúčastnil rekordní počet zimních plavců a otužilců. Na prezenční listině figurovalo 43 lidí, zaplavaly si i 4 ženy. Kromě stabilního účastníka, Brita Jacka Brighta, který plave za 1. PKO Praha, přijelo letos i 17 plavců ze Slovenska. Což je velice vysoký počet a svědčí to o zájmu o zimní plavání v zahraničí. Na letošní ročník bohužel nepřijeli polští přátelé, kteří plavou za Metujské tygry z Náchoda. Poprvé se této akce zúčastnil i zástupce z Rakouska. Nejstarším účastníkem byla Blanka Vyskočilová z Hradce Králové (1939). 

„Velice nás ale potěšila účast a přítomnost dvou starostů, a to Oldřicha Ryšavého z Břeclavi a Leo Janka z rakouského Bernhardstahlu,“ prozradil Milan Vojta z KSP Nautilus Břeclav. „Oba starostové byli spokojeni a o akci hovořili s velkým obdivem. Přislíbili pomoc a podporu i do dalších let,“ dodal. Voda měla v sobotu temperaturu 2,5°C, teplota vzduchu byla okolo 6°C. Trochu nepříjemný byl jen studený vítr.

 

Zimní plavci zvou touto cestou příznivce a sympatizanty na vánoční propagační a exhibiční akce. Tradiční Vánoční koupel na Štědrý den ve 12.00 hodin na rybníku Bidelci v Plumlově, Vánoční kilometr 26. prosince na řece Dyji v Břeclavi a Silvestrovské plavání o posledním dnu letošního roku, které se koná od 14.00 hodin na řece Bečvě v Přerově. Více informací o tomto sportu a o akcích se dozvíte na www.zimni-plavani.info

(red)

 

Komentáře

ale víte o tom, že Dyje je na Moravě jo?

Poslat nový komentář