Pozor na jedovaté dětské plenkové kalhotky!

Pozor na jedovaté dětské plenkové kalhotky!
ilustrační foto

 

Ministerstvo zdravotnictví informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku. Jsou jimi plenkové kalhotky (distributor Ominia Tour s.r.o.). Obsahují rizikovou látku di-(2-ethylhexyl)ftalát.

Plenkové kalhotky, u kterých není dohádatelný výrobce ani dovozce, distribuuje nedohledatelná firma Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov, IČ: 01898124. Prodejcem byla firma TRAN VTE s.r.o., Máchová 433/63, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26863928.

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) ve výrobku spočívá v tom, že při používání výrobku mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s kůží a sliznicemi dítěte a takto mohou přecházet do organismu. DEHP působí na reprodukční orgány. „Uvedený výrobek obsahuje v plastové vložce DEHP v množství 9,85 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., nařízení Evropského parlamentu a Rady,“ uvádí ministerstvo.  (red)

Poslat nový komentář