Na zlepšení kvality vody v Plumlovské přehradě se podílí Olomoucký kraj i obce

Na zlepšení kvality vody v Plumlovské přehradě se podílí Olomoucký kraj i obce
ilustrační foto PMO

Projekt Povodí Moravy, s. p. s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov podpořili v letošním roce částkou přesahující 295 tisíc korun Olomoucký kraj a sedm obcí v okolí nádrže. Poskytnuté dotace jsou stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Ze srážedel se dávkuje síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.

Poskytnuté dotace v roce 2018: Olomoucký kraj 100 000 Kč, Plumlov 73 021 Kč, Prostějov 50 000 Kč, Mostkovice 30 000 Kč, Lipová 22 328 Kč, Malé Hradisko 11 346 Kč, Stínava 4 733 Kč, Bousín 4 308 Kč. 

Vodní nádrž zůstává pořád živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. Učiněná opatření fungují, ale rozvoji sinic v období sucha, horka a při znečištění přitékající vody nelze zabránit. Je to boj s přírodou. Přesto se Povodí Moravy daří dosáhnout svými dílčími opatřeními vyšší kvality vody.

Povodí Moravy, s. p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také výstavba nádrže na Čubernici. "Technická opatření na kanalizacích a ČOV, ve kterých je stále nutné pokračovat, doplní také dokončení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrech a správná zemědělská praxe," doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. (Zdroj PMO)

Poslat nový komentář