Krajské ředitelství hledá nové policisty!

Krajské ředitelství hledá nové policisty!
ilustrační foto plakát

 

Chcete dobrou práci a láká vás uniforma? Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá nové policisty.

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který o přijetí písemně požádá, je starší 18 let, je bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou), je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby a splňuje další, zákonem stanovené podmínky.

Kontaktním pracovištěm výběru nových policistů je Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. (red)

Poslat nový komentář