Děti ze základní školy byly na návštěvě u policistů

Děti ze základní školy byly na návštěvě u policistů
Foto PČR
Další fotky: 
Děti ze základní školy byly na návštěvě u policistů
Děti ze základní školy byly na návštěvě u policistů

 

V pátek 29. května dopoledne navštívili policisty v areálu PČR v ulici Karolíny Světlé v Prostějově žáci druhých tříd jedné z prostějovských základních škol. 

Děti začali exkurzi s příslušníky z oddělení služební kynologie, kteří dětem předvedli tradičně velice populární ukázky z výcviku a poslušnosti služebních psů a použití psů při zákroku.

Policisté z oddělení služební přípravy poté dětem v prostorách policejní střelnice ukázali zbraně, které policisté užívají při výkonu služby. Přestože druháci mají na jakoukoliv manipulaci se střelnými zbraněmi ještě několik let čas, pokusili se jim instruktoři vštípit opatrnost, která je při takové činnosti nezbytnou nutností. Samozřejmostí bylo i zopakování, jak se správně zachovat, pokud naleznou munici, či zbraň.

„Posledním bodem programu bylo vyplnění krátkého testu, kterým si policisté ověřovali úroveň znalostí dětí o Policii České republiky, ale i pravidel bezpečného chování v silničním provozu, při setkání s cizími lidmi, komunikaci v prostředí internetu a podobně,“ vysvětlil preventista František Kořínek, podle kterého děti prokázaly dobré znalosti. (red)

Poslat nový komentář