Pomocná ruka pomáhá už sedmnáct let

Pomocná ruka pomáhá už sedmnáct let
Foto Pomocná ruka

Pomocná ruka z.s. působí v prostějovském regionu již od roku 1999. Zaměřuje se na osobní asistenci u seniorů, dospělých osob s chronickým onemocněním či tělesným postižením, služby zahrnují i péči o nemocné po návratu z nemocnice, seniory čekající na umístění do domova důchodců a těžce nemocné, kteří chtějí dožít ve svém domově. V současné době se osmnáct osobních asistentů stará o čtyři desítky klientů.

Cílem spolku je pomoc člověku, který ke svému životu pomoc jiných potřebuje. Prostřednictvím asistenta zvládá úkony, které by jinak nebyl schopen dělat. Navíc je asistence poskytována v jeho domácnosti, v době, kterou si sám určí. Klientům poskytuje akreditovaný a prověřený personál v zabezpečení základních biologických a společenských potřeb, jako je například pomoc při osobní hygieně, doprovod k lékaři či na úřady, ale i vycházky a četba. Cena za hodinu asistence se pohybuje v rozmezí od 80 do 100 korun, což uživatel může hradit z dávky na péči, kterou pobírá od státu.

„80% našich klientů je z Prostějova, 20 % z okolních obcí. Zajíždíme třeba do Kralic, Kostelce, Výšovic a Bedihoště,“ vypočítala ředitelka Miluše Hovorková.

Mezi další aktivity Pomocné ruky patří každoročně pořádané sportovně zábavné odpoledne na ZŠ Železného, kterého se pravidelně zúčastňují desítky dětí z Asociace Radost a Dětského domova Plumlov.

Velmi očekávanou akcí je i charitativní sbírka starého šatstva, potřeb do domácnosti a dalšího materiálu, kterou spolek pořádá 2x ročně. Ta nejbližší se bude konat už 15. září.

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat MPSV, Krajskému úřadu Olomouc a Magistrátu města Prostějova, které naši činnost dotují. Díky patří i firmám a podnikatelům z našeho regionu, za podporu našich aktivit,“ dodala Hovorková. (ber)

Poslat nový komentář