Poradna pomáhá třetím rokem

Poradna pomáhá třetím rokem
ilustrační foto logo

Od roku 2013 podporuje Magistrát města Prostějova bezplatnou sociální službu, finanční poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou platit své dluhy a hrozí jim exekuce. Poradna při finanční tísni ukázala, že při řešení otázek s dluhy a insolvencí může pomoci.

Velmi často se setkáváme s velkou neinformovaností dlužníků, která je často přivádí do poměrně obtížných životních situací. Právě tato poradna poskytuje svým klientům profesionální a odborné rady jak v jednotlivých fázích zadlužení postupovat.

„Nejdůležitější ovšem je, aby se občané naučili řešit svoji platební neschopnost včas a předcházeli exekucím. Jedině tak totiž mohou minimalizovat tíživé následky, které sebou exekuce majetku a příjmů přináší. Vzhledem k aktuálnosti problému bude služba zachována i letos,“ uvedla vedoucí oddělení sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané, Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova Vladislava Kolářová a doplnila, že poradna byla zřízena na Odboru sociálních věcí 27. března 2013. Už v prvním roce své existence ji v deseti termínech navštívilo celkem 51 klientů. Její návštěvnost v dalších letech rostla.

„V roce 2014 byla poradna otevřena třináctkrát a schůzek s klientem bylo třiašedesát. V roce 2015 při stejném cyklu otevření se přišlo poradit pětašedesát lidí. Někteří klienti využívají tuto poradnu opakovaně,“ doplnila statistiku Kolářová. Poradna při finanční tísni je určena především těm, kteří se zamýšlí zadlužit a uvažují o půjčce, úvěru a podobně. Dále těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas. Určena je pochopitelně i těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli a jsou v prodlení se splácením svých dluhů.

Nejbližší termín Poradny při finanční tísni o.p.s.je 10.2.2016 v době od 13:30 do 16 hodin.

Schůzku je možné domluvit na telefonu : 595 532 740.

Magistrát města Prostějova každoročně poskytovateli služby přispěje formou veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova částkou 12 tisíc korun na měsíční poradenskou činnost. (red)

Poslat nový komentář