Nechce se vám pracovat? Udejte zaměstnavatele!

Nechce se vám pracovat? Udejte zaměstnavatele!
ilustrační foto internet

 

Práce je málo a mnozí lidé by za ni dali cokoli. Jsou ale tací, kterým se pracovat nechce. Řeší to různě, mimo jiné třeba hlášením na úřadech. Jedna stížnost pak zmenožní práci jiným. Své o tom ví Lenka Černochová z Českého červeného kříže.

 

 

„V rámci veřejně prospěšné práce zaměstnávám po dohodě s úřadem práce lidi. Rok mi na jejich mzdy přispívá právě pracovní úřad s tím, že tato místa budu obsazovat výhradně uchazeči, které úřad doporučí,“ vysvětlila Lenka Černochová. Praxe je podle ní taková, že lidé, které jí  ÚP pošle, nesmí práci odmítnout. 

Na pozice, které obsazuje, ale musí dělat výběrové řízení. „Naše práce je specifická, musí ji vykonávat člověk spolehlivý, komunikativní a vstřícný. Proto jsem z doporučených vybrala několik žen, které prověřila výběrová komise. Dvě uspěly, ale aby byla spokojenost na obou stranách, rozhodla jsem se jim navrhnout, aby si vyzkoušely, co to vlastně obnáší. Nechci, aby se pracovníci měnili ze dne na den, to v naší práci prostě už kvůli klientům nejde,“ popsala případ z poslední doby. „Výběrové řízení bylo ve čtvrtek, v pátek chvíli chodily s paní, která nám roznáší letáky. V sobotu byly se mnou chvíli na hokeji, kde dělám zdravotnický dozor. A v pondělí mi volali z úřadu práce, že jedna z nich vznesla stížnost, že se věnujeme komerci a lidi navíc zaměstnáváme na černo,“ dodala Černochová s tím, že do práce nenastoupila nakonec ani jedna z vybraných žen. Stěžovatelka s úlevou, mladší se rozhodla pokračovat ve studiu.

Lenku Černochovou ale čeká kolotoč vysvětlování, kontrol a prokazování. „Už jsem zde měla Inspektorát práce, další kontroly čekám. Nic neděláme nezákonně, jen paní se prostě nechtělo pracovat. Snažší cestu si nemohla vybrat,“ posteskla si. Za komerci je údajně považováno roznášení letáků. „Mám zjištěno, že například Červený kříž v Ústí nad Orlicí za stejnou službu účtuje 110 korun za hodinu, my 50. Problém v tom není a komerce už vůbec ne, peníze jdou na naše sociální aktivity, na které si nějak vydělat musíme,“ vysvětlila ředitelka. Pokládat za práci na černo to, že případnému pracovníkovi nabídne, aby se zúčastnil na zkoušku nějaké akce, pokládá rovněž za nesmysl: „Je to dobrovolné, nikoho nenutím.“ 

Lenku Černochovou mrzí nejvíc to, že za léta, kdy s úřadem práce spolupracuje, nikdy nebyl žádný problém. „Máme tam dobré jméno a já doufám, že to tak zůstane a vše se vrátí k normální spolupráci.“  (ber)

 

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch obce, státu nebo jiné veřejně prospěšné instituce (jde například o veřejných prostranství, údržbu a úklid veřejných budov a komunikací a podobně). Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci.

Stát na ně poskytuje zaměstnavatelům mzdové příspěvky, maximálně však po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Zaměstnavatelé se zavazují, že místa na veřejně prospěšné práce budou obsazovat výhradně uchazeči, které jim doporučí úřady práce.

 

 

Poslat nový komentář