Strážníci preventisté bilancují

Strážníci preventisté bilancují
ilustrační foto

Strážníci skupiny prevence hodnotí loňský rok. Mezi podstatnou část jejich práce patří návštěvy základních škol, besedy a osvětové akce.

Setkání s dětmi základních škol probíhá v obdobném duchu, jako tomu bylo v předešlých letech. „Seznamujeme děti s dopravními předpisy, právním vědomím, nechybí vštěpování zásad osobní bezpečnosti ani přiblížení práce policie,“ uvedla mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková s tím, že jednou ročně, na základě žádosti vedoucích učitelek, přichází preventisté také do mateřinek. „Cílem takových akcí je vysvětlit malým dětem, jak co nejvíce předcházet nebezpečným situacím, tudíž jak se ochránit před nástrahami současného života v oblasti kriminality a jak postupovat při zjištění protiprávního jednání,“ vysvětlila Adámková. Besed v prostějovských základních školách uskutečnili preventisté vloni 192, přednášek 215.

Práce lidí ze skupiny prevence ale besedami nekončí. „Organizujeme, připravujeme a podílíme se na nejrůznějších preventivních akcích a soutěžích, které se již po několik let opakují. S nástupem jarních měsíců se například rozjíždí série soutěží a akcí nejen pro školáky, ale i ostatní veřejnost,“ zmínila Adámková a jen namátkou jmenovala soutěž pro žáky šestých tříd O pohár Zdravého města, akci Den se složkami IZS, tradiční Dopravní soutěž mladých cyklistů, Dětský den s knihovnou či Okresní soutěž zdravotnických hlídek, kterou zajišťuje Červený kříž.

Začátek léta je pro strážníky obdobím kontrol zaměřených na cyklisty a na povinnou výbavu jízdního kola. „Z celkového počtu jedenácti akcí jsme zkontrolovali 569 cyklistů,“ spočítala Adámková. Neméně důležitou preventivní činností je práce strážníků v období dušiček. „Pohybujeme se v prostorách hřbitova a neopomínáme ani přilehlá parkoviště. Snažíme se občany upozornit na dodržování zásad bezpečného chování, neboť i tak se dá v mnoha případech zabránit zlodějům v jejich nekalé činnosti,“ zmínila Adámková a nezapomněla ani na nákupní střediska. S nástupem konce roku tady mohou lidé potkávat strážníky při akcích s názvem Kde mám peněženku. „Upozorňujeme nakupující, že peněženka nahoře v tašce, v zadní kapse kalhot jen nahrává zlodějům, kteří přímo na tato pochybení občanů číhají,“ vysvětlila smysl prevence Adámková. Do výčtu aktivit skupiny patří i montáž bezpečnostních řetízků. Probíhá v průběhu celého roku. „Jen je třeba splnit určité podmínky a to je věk nad 60 let a bydliště na katastru města Prostějova,“ vysvětlila Adámková.

Prevence, soutěže, besedy i ostatní činnost budou pokračovat ve stejné intenzitě i letos. Již nyní jsou naplánovány termíny některých akcí a soutěží. (red)

 

Poslat nový komentář