Zastupitelé neprodali pozemek developerovi

Zastupitelé neprodali pozemek developerovi
ilustrační foto MMP

Na pondělním jednání Zastupitelstva města Prostějova se projednával i odprodej pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova, orné půda o výměře 18.708 m2. Zájemce se na město obrátil z důvodu realizace investičního záměru – stavby pro bydlení. Dle vyjádření žadatele ze zkušenosti z dřívějšího projektu na ulici Plumlovská ví, že je v Prostějově nedostatek pěkného bydlení, o který má a hlavně bude mít zájem spousta lidí. Zastupitelé odsouhlasili doporučení Rady města a prodej odmítli.

Odbor územního plánování a památkové péče, Odbor rozvoje a investic a Komise pro rozvoj města a podporu podnikání prodej předmětného pozemku nedoporučily. "Odbor SÚMM upozornil na skutečnost, že předmětný pozemek je zemědělsky obhospodařován a je zatížen věcným břemenem umístění telekomunikační sítě, a dále na skutečnost, že na předmětném pozemku se nachází vedení vodovodu a sdělovací vedení, včetně jejich ochranným pásem," dodal předkladatel, náměstek primátorky Jiří Pospíšil. (ber)

Poslat nový komentář