Hrůzné prvenství Prostějovska: Nově hlášené případy rakoviny prostaty

Hrůzné prvenství Prostějovska: Nově hlášené případy rakoviny prostaty
ilustrační foto internet

 

Město Prostějov se hodlá zapojit do oblasti prevence vážných onemocnění a zdůrazňovat potřebnost preventivních prohlídek prostaty. Podnětem je alarmující fakt: Prostějovsko má nejvyšší počet nově hlášených případů karcinomu prostaty vzhledem k počtu obyvatel v rámci celé České republice.

Problematiku projednávala Komise sociální a zdravotní při Radě města. "Počet hlášených nových onemocnění zhoubným novotvarem předstojné žlázy - prostaty - se na Prostějovsku za posledních dvacet let více než zdvojnásobil. Přitom včasná diagnostika je základem úspěšné léčby," uvedl Pavel Holík, předseda komise. Lékaři doporučují, aby muži chodili na preventivní prohlídky prostaty po čtyřicátém roce svého života, pro starší padesáti let by to mělo být automatickou nezbytností v zájmu vlastního zdraví.

Rakovina prostaty totiž nemívá v počátečních stadiích žádné příznaky a nepůsobí mnoho let potíže, které by muže varovaly. Naopak dobrou zprávou je, že včas zachycený karcinom prostaty je téměř vždy vyléčitelný. Vyšetření je jednoduché a bezbolestné, spočívá v odběru krve a několikasekundového hmatu konečníkem. Obavy a stud jsou zbytečné.

Zdravé město Prostějov se zapojí do prevence rakoviny prostaty

Tato iniciativa přímo navazuje na připravovaný návrh zdravotní politiky Zdravého města Prostějova v oblasti podpory zdraví, zejména s důrazem na primární prevenci," podpořila návrh komise Alena Rašková, náměstkyní primátora, která je zároveň garantem projektu Zdravé město Prostějov.

Termín akce bude včas zveřejněn v Radničních listech, na webových stránkách města i ve vysílání Prostějovského informačního kanálu. (red)

 

Poslat nový komentář