Spolek Prostějov olympijský musí vysadit stromy za 600 tisíc

Spolek Prostějov olympijský musí vysadit stromy za 600 tisíc
ilustrační foto pmo.cz

Rada města Prostějova schvaluje uzavření Smlouvy o náhradní výsadbě mezi Statutárním městem Prostějov a spolkem Prostějov olympijský, z. s. Smlouva o náhradní výsadbě vzniká v souvislosti s připravovanou výstavbou „Olympijského sportovního centra Prostějov“, jehož investorem je spolek Prostějov olympijský, z. s.

„Součástí projektové dokumentace na výstavbu „Olympijského sportovního centra Prostějov“ je také kácení stávajících dřevin, které jsou dotčeny stavbou. Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova na základě žádosti vlastníka pozemků, tedy Statutárního města Prostějova, povolil kácení dřevin a uložil městu ke kompenzaci ekologické újmy náhradní výsadbu rozsahu devadesáti šesti kusů listnatých dřevin s následnou péčí po dobu pěti roků,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Zdůraznil, že na základě dohovoru s investorem stavby spolkem Prostějov olympijský, z. s. náklady na kácení a náhradní výsadbu zabezpečí investor stavby. Konkrétně kácení stávajících 32 kusů stromů a náhradní výsadba nových 96 kusů stromů včetně následné péče se odhaduje na zhruba 600 tisíc korun. (red)

Komentáře

Město Prostějov je členem spolku Prostějov olympijský. Takže o novou výsadbu se postará město jako člen spolku. Úžasné. Dech vyrážející...

Místo stromů,proutky,které za chvíli poschnou.

Za vzrostlé stromy vysadit proutky?? To může schválit jen značně ehm-ehm, jak to říci slušně?? Vždyť se mohou koupit a vysadit stromy ze stromové školky, asi 20 let už rostou a jsou to už stromky. Jsou s kořenovým balem, za rok, za dva už jsou to stromy!!! To by byla náhrada... Ovšem, on ten spolek ještě není zrušen??
Nebyl náhodou založen účelově k čerpání dotací pro Pána T. K. Gura??

Poslat nový komentář