Výzva radnice: Vyjádřete svůj názor na život ve městě

Výzva radnice: Vyjádřete svůj názor na život ve městě
ilustrační foto

Projekt Zdravé město Prostějov se dostal do druhé fáze. Po veřejné diskusi na Fóru Zdravé město, z něhož vzešla desítka nejaktuálnějších problémů, teď má šanci vyjádřit svůj názor veřejnost. Každý občan může prostřednictvím ankety vytipovat ten problém, který ho nejvíc zajímá, dát prostor tomu, co mu ve městě chybí nebo vadí, co by chtěl změnit.

Veřejná diskuse v rámci Fóra Zdravého města ukázala, že lidé mají o život ve svém městě skutečný zájem, že jim není jedno, v jakém prostředí žijí a že chtějí zlepšit řadu věcí v mnoha oblastech. Z problémů, které se nejčastěji objevily na Fóru sestavila radnice desítku těch nejaktuálnějších a nejčastěji diskutovaných a předkládá je nyní veřejnosti, aby se k nim vyjádřila. Anketní lístek s dotazníkem může vyplnit každý občan a podílet se tak na životě města.
„Cílem této diskuse i ankety je dát prostor všem lidem, aby se vyjádřili k tomu, co je zajímá a co chtějí změnit. Po ukončení ankety vyhodnotíme všechny návrhy vzešlé z Fóra a výsledky z dotazníků. Otázky, které se vzájemně protnou, budou těmi nejžhavějšími a budeme se je řešit nejdříve,“ uvedla místostarostka Alena Rašková.
Dotazník nabízí takové oblasti života města, jako je zachování Společenského domu, jeho přestavby nebo vybudování nového kluturně-sportovního centra, rozšíření biokoridoru Hloučela od Olomoucké ulice na východ směrem k Vrahovicím, výchova ke slušnému chování a kulturnímu vystupování, revitalizace zahrad mateřských škol, rozšíření kapacity sociálních bytů, rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti, budování cyklostezek, zlepšení komunikace mezi městským a dětským zastupitelstvem, osvěta a primární vzdělávání mladé generace při finančním hospodaření, vybudování venkovního kluziště.
„Velice mile mne potěšilo zařazení stolu mládeže při Fóru. To je to co potřebujeme, je to naše budoucnost, pro koho to děláme, toto je 'Město Prostějov', nikoliv zkostnatělá radnice. A velice mne potěšilo, že mladí mají zájem komunikovat, mají tu schopnost ptát se jasně lidsky a nekomplikovaně, nejsou otupělí předchozími veřejnými zasedáními. Možná časem taky otupí, ke škodě nás všech,“ vyjádřil se k projektu Zdravé město Prostějov člen ochránců přírody a známý bojovník za zachování Společenského domu Jan Navrátil. „Když vidíte například věkovou skladbu při projednávání územního plánu na dvacet let dopředu, říkáte si, proč to tak je? Proč projednávání plánů neděláme třeba na školách? Proč na tyto akce nevyrážíme s našimi dětmi školního věku? Pak se divíme, že z Prostějova prchají a nepovažují ho za svoje hlavní město,“ dodal.

Dotazník je uveřejněn také na webových stránkách města www.prostejov.eu. Sběrné místo je v regionálním informačním centru (RIC v budově zámku) a v informační službě Městského úřadu. Výsledky ankety budou zveřejněny v místním tisku a na webových stránkách města bezprostředně po projednání Radou a následně Zastupitelstvem města během prvního pololetí příštího roku.
(jap)

Poslat nový komentář