Ve Vrahovicích se jednalo o návrhu protipovodňových opatření

Ve Vrahovicích se jednalo o návrhu protipovodňových opatření
ilustrační foto iprostejov.cz

 

V úterý devátého června se v ZŠ Majakovského ve Vrahovicích sešly desítky místních obyvatel. Vedení města Prostějova jim spolu se zpracovatelem představilo návrh projektu protipovodňových opatření. Spekulace o tom, co bude obsahovat, rozbouřily ve Vrahovicích „stojaté“ vody. Mluvilo se totiž o vyvlastňování či výkupu pozemků.

Zpracovatel Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, společnost Pöyry Environment, a.s. zastoupena Ing. Danielem Brázdou, navrhla celkem 25 opatření, z kterých mezi nejdůležitější patří poldr na Českém potoce, boční poldr na Romži, zkapacitnění toku Romže. Návrhy byly prezentovány právě na úterním jednání.

„Nesouhlasíme s rozšiřováním koryta řeky Romže, které velmi výrazně poškodí Arboretum Vrahovice, které se nachází na pozemcích 854/4 a 853/1 k. ú. Vrahovice. Na těchto pozemcích budujeme od roku 2010 se souhlasem Rady města Prostějova arboretum. Do tohoto projektu jsme investovali vlastní práci, peníze a čas s tím, že zde toto arboretum může být trvale. Na plánování rozšiřování koryta Romže nás nikdo neupozornil,“ protestují mimo jiné členové Spolku za staré Vrahovice.

Projekt protipovodňových opatření je ale dosud ve fázi návrhu, není jisté, zda bude realizován. 

„Protipovodňová opatření se nebudou týkat pouze Vrahovic, ale i Kostelce na Hané a dalších obcí,“ upřesnila Jana Gáborová, tisková mluvčí magistrátu. (ber)

 

 

Poslat nový komentář