Prostějov pracuje na malé průmyslové zóně

Prostějov pracuje na malé průmyslové zóně
ilustrační foto plánek MMP

 

Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit výkup dalšího pozemku pro zamýšlenou realizaci rozvojového projektu tzv. „Malé průmyslové zóny“ na jižním okraji Prostějova. Podle podmínek dohodnutých s prodávajícím pozemek hodlá město koupit za cenu 370 Kč/m2.

Jedná se o ornou půdu o výměře 8.663 m2, navrhovaná cena tak činí 3.205.310 Kč. Město již v této lokalitě vlastní dva pozemky s dopravním napojením na hlavní komunikaci. „Intenzivně jednáme se současnými majiteli o vykoupení dalších parcel. Věřím, že nalezneme shodu, projekt další průmyslové zóny v Prostějově znamená příchod nových investorů a s tím spojených pracovních příležitostí pro obyvatele města,“ podotkl jeden z náměstků primátora města. (red)

Poslat nový komentář