Dnes zasedá Rada města Prostějova

Dnes zasedá Rada města Prostějova
ilustrační foto

Právě dnes proberou radní města Prostějova celou řadu důležitých materiálů. Jednat se bude třeba o pozemcích, dotacích, nákupu mateiálu a zámku ve Ptení.

Budou se zabývat mimo jiné doporučením Komise pro dopravu, změnou vnitřní úpravy zadávání veřejných zakázek - stanovení jistoty za plnění povinností a bankovních záruk za provedení a jakost díla, revokují část usnesení o putovní výstavě v partnerských městech, dozví se o regulaci používání zábavní pyrotechniky, vyslechnou si pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017, projednají dotace ZZS OlK, povolí výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských a základních škol, budou se zabývat pronájmy, výpůjčkami, směnou, koupí a prodejem pozemků, nákupem prodejních stánků a odpadkových košů. Projednají také ceník pronájmů Společenský dům Prostějov a vyslechnou si informativní materiál o zámku ve Ptení. (red)

Poslat nový komentář