Dnes jednala Rada města Prostějova

Dnes jednala Rada města Prostějova
ilustrační foto

52. schůze Rady města Prostějova se konala dnes, v úterý 20. 9. 2016. Radní měli tentokrát k projednání dvacet hlavních bodů.

Mimo jiné se zabývali bezúplatným převodem movitého majetku příspěvkovým organizacím města Prostějova, novou vnitřní úpravou zadávání veřejných zakázek, veřejnými zakázkami  „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů, „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Kohlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice“, „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“, „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“, „Správa, opravy a údržba místních komunikací, „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“, „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“.

Zajímat se budou o rekonstrukci zimního stadionu, úpravu křižovatky na Poděbradově náměstí v Prostějově, o smlouvu o náhradní výsadbě ŘSD, směnu a výkupy pozemků pro akci „Biocentrum a biokoridor Močidýlka v Prostějově“. (red)

Poslat nový komentář