Rada města Prostějova zřídila čtrnáct komisí

Rada města Prostějova zřídila čtrnáct komisí
ilustrační foto

Také v novém volebním období bude mít Rada města Prostějova jako poradní orgán několik komisí, do kterých mohou politické strany a uskupení nominovat své zástupce.

„Na rozdíl od výborů Zastupitelstva města Prostějova, což jsou výbory finanční a kontrolní a jsou ze zákona povinné, jsou komise Rady města poradními orgány,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura. Jak doplnil, komise Rady města Prostějova jsou zřizovány v souladu se zákonem o obcích.

Rada města stanovila následující komise:

1. Komise sportovní

2. Komise výstavby

3. Komise školská

4. Komise pro dopravu

5. Komise pro kulturu a cestovní ruch

6. Komise životního prostředí

7. Komise pro rozvoj města a podporu podnikání

8. Komise sociální a zdravotní

9. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

10. Komise bytová

11. Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21

12. Komise pro nákup uměleckých děl

13. Komise architektury a urbanismu

14. Komise pro IT a Smart city

Radní dále Zastupitelstvu města Prostějova doporučují zřídit Komisi Zastupitelstva města Prostějova pro regeneraci městské památkové zóny se stejným počtem členů.

„Komise jsou totožné jako v minulém volebním období, navíc je pouze Komise pro IT a Smart city. Každá komise bude pracovat s celkovým počtem třinácti až patnácti členů,“ uzavřel Jura. (red)

Poslat nový komentář