Vzniká rozvojová studie města pro využití dotací z EU

Vzniká rozvojová studie města pro využití dotací z EU
ilustrační foto internet

 

V rámci zařazení Prostějova do nového operačního programu investic aglomerace Olomouc, Prostějov a Přerov dotovaného z EU pro roky 2014 – 2020, radní schválili 1,5 milionu korun na pořízení studie nutné pro vypracování integrované strategie.

"Vzhledem k časovému horizontu je nutné zahájit práce na zpracování integrovaných teritoriálních investic tak, aby došlo k souladu specifikace potřeb jednotlivých měst a zapracováním do operačních programů před jejich schválením Evropskou komisí. Nositelem zpracování strategie pro celou aglomeraci bude Olomouc. Konkrétní předpoklady průběhu zpracování zatím nebyly stanoveny," vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Maximum práce na přípravě nutných strategických materiálů bude provedeno zaměstnanci magistrátu s využitím již zpracovaných rozvojových materiálů. "Nejvíce investic chceme směřovat do rozvoje a rekonstrukce technické infrastruktury města, dopravy, energeticky úsporných opatření na bytových domech, domů s pečovatelskou službou a modernizace kulturních a společenských zařízení ve městě," vysvětlil základní rozdělení rozvojových opatření Zdeněk Fišer. Celkový odhad nákladů rozvojových opatření pro město Prostějov v rámci Olomoucké aglomerace je 1,745 miliard korun. (red)

Poslat nový komentář