Na faře se bude stavět svépomocí

Na faře se bude stavět svépomocí
foto MMP

 

Rada města na své schůzi schválila i přidělení veřejné finanční podpory ve výši 50 tisíc korun Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice. Příspěvek města bude použit na opravu opěrné zídky mezi budovou základní školy a farou ve Vrahovicích.

Původní záměr hovořil o sumě 150 tisíc korun, zdejší farář ale nabídl mnohem levnější variantu. Město uhradí pouze náklady na materiál, práci zajistí fara formou brigád.

„Došlo k tomu na základě dohody mezi Osadním výborem Vrahovice a panem farářem. Farnost rekonstrukci oplocení včetně opěrné zídky u kostela provede svépomocí, “ potvrdil informaci náměstek primátora Zdeněk Fišer. (red)

Poslat nový komentář