Byli jste v anketě osloveni? 85 % Prostějovanů je s životem spokojeno

Byli jste v anketě osloveni? 85 % Prostějovanů je s životem spokojeno
ilustrační foto

 

Sedmým rokem se v Prostějově zkoumá spokojenost občanů se životem ve městě. Výsledky letošního šetření, jež probíhá podle standardizované evropské metodiky, potvrzují, že lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni. Index obecné míry spokojenosti se od roku 2012 udržuje na stejné hodnotě, a to 7,1 bodu. Míra spokojenosti vyjádřená v procentech je za sledované období od roku 2008 nejvyšší a dosáhla 85%. Prostějov se tak blíží k nejlépe hodnoceným městům v rámci celé České republiky.

"Tento indikátor zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují, bezprostředně odráží jejich pocit kvality života. Letošní průzkum potvrdil, že v Prostějově velmi výrazně převládá počet spokojených občanů. S městem jako místem pro život a bydlení je spokojeno pětaosmdesát procent respondentů. Jedná se o nejvyšší hodnotu od počátku měření," uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora, s tím, že stejné hodnoty bylo ještě dosaženo v roce 2011. Ovšem v onom roce činil index průměrné spokojenosti o jednu desetinu bodu méně než letos. „Index průměrné spokojenosti za rok 2014 je 7,1 bodu. Na této konstantní úrovni se udržuje až poslední tři roky,“ podotkla Alena Rašková.

V oblasti veřejných služeb stoupla oproti loňskému roku spokojenost se sociálními a zdravotními službami, mateřskými a základními školami. Žádná z vybraných oblastí veřejných služeb se poprvé od roku 2008 nepohybuje pod hranicí šesti bodů. Hodnocení bezpečnosti na modelových situacích zaznamenalo oproti roku 2013 snížení spokojenosti, ovšem i tak 57% občanů hodnotí veřejný pořádek v Prostějově jako lepší než v jiných městech. V hodnocení městského prostředí Prostějované nejvíce oceňují kvalitu parků a zeleně, přičemž u tohoto kritéria bylo dosaženo nejlepšího ohodnocení od začátku sledování v roce 2008. „Je velmi potěšující, že v hodnocení ekonomických ukazatelů došlo ve srovnání s rokem 2013 ke zlepšení spokojenosti u všech kritérií, ať již je to úroveň nezaměstnanosti, možnost dobré rekvalifikace, podpora novým podnikatelským subjektům, ale také spokojenost občanů s investičními akcemi města a hospodaření s jeho majetkem,“ vyjmenovala Rašková.

Výzkumu se zúčastnilo 800 respondentů. (red)

Komentáře

Jen doplním s.Raškovou Výzkumu se zúčastnilo 800 pečlivě vybraných respondentů.

Poslat nový komentář