V Prostějově se nedá dýchat!

V Prostějově se nedá dýchat!
ilustrační foto

 

Ve statutárním městě Prostějově byla naměřena zvýšená koncentrace tuhých znečišťujících látek – suspendovaných částic (PM10) ve volném ovzduší. Je překročena koncentrace prachových částic PM 10 ve volném ovzduší již hodnotou 124 µg/m3. Magistrát informuje o situaci na svých webových stránkách.

Při nastalé smogové situaci je vhodné:1. omezit pobyt venku, zvláště v době ranních a večerních hodin2. omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, těžká fyzická práce)3. omezit větrání (větrat krátce a intenzivně)4. posílit imunitu organismu – přísun vitamínů5. omezit vlastní produkci emisí – dát přednost hromadné veřejné dopravě před použitím osobních automobilů, nespalovat odpady ani nekvalitní paliva

Aktuální hodnoty měření lze sledovat na webových stránkách ČHMÚ:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

Komentáře

Hlavně že Rada města do omrzení řeší otázku, zda-li souhlasit či nesouhlasit se vznikem KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY na úkor některé ze stávajících městských škol.  Nějaký vzduch jim může být ukraden. A vzkaz voličům: "Užijte se toho smradu do syta, hlavní puch se táhne z okolí radnice!"

Poslat nový komentář