FRAŠKA RADNÍCH: Jednání o územním plánu nezvládli

FRAŠKA RADNÍCH: Jednání o územním plánu nezvládli

Zklamání, zlost, znechucení – takové byly reakce prostějovských občanů na veřejném projednávání nového územního plánu v úterý 4. října v podvečer. Tímto dnem také skončila lhůta pro podání připomínek či uplatnění námitek, právě toto veřejné projednávání bylo poslední příležitostí. Záměr nebo vychytralý kalkul?
Zklamaných bylo v přednáškovém sále Národního domu na dvě stovky. Na projednávání se totiž dostavil kromě dotčených úředníků z jednotlivých odborů městského úřadu pouze místostarosta Zdeněk Fišer, do jehož pravomocí územní plán spadá. Širší vedení města v době zahájení veřejného projednávání totiž rokovalo na pravidelné schůzce rady. Starosta Miroslav Pišťák dorazil půldruhé hodiny po zahájení.
Zlost měli ti, kdo se nedočkali konkrétních odpovědí na své dotazy ohledně cyklostezek, komunikací, víc a víc se zmenšujícímu lesoparku Hloučela i celé řadě dalších problémů. „Byla to fraška, odpovědi byly alibistické a přesně tak jak to politici umí, s úsměvem se vyhnuli jakémukoliv problematickému místu,“ mávla otráveně rukou žena z publika a naštvaně opustila své místo ještě před ukončením rozpravy.
Znechucení projevovali takřka všichni nad organizací celého mítinku. Totálně zkrachovalo pořadatelské zajištění, v zaplněném sále koloval jediný mikrofon a těžce se dostával od jednoho tazatele k druhému. Další mikrofon byl u řečnického pultu. Tam si ho složitě a zdlouhavě předávali jeden druhému.
Přesto část účastníků veřejného projednávání územního plánu, kteří měli obavy kam až město zajde v případě odkupů pozemků, odcházela spokojena a ukolébána slibem starosty. „Město nebude rozhodně vyvlastňovat žádné pozemky. Budeme jednat se všemi vlastníky a očekáváme vstřícný přístup. V poslední době se mě nemile dotkly některé přemrštěné požadavky majitelů pozemků, připadají mi až nemorální,“ řekl Miroslav Pišťák.
Jen během tohoto čtyřhodinového projednávání zaevidovali pracovníci městského úřadu 20 připomínek. Další nevyčíslitelné množství už leží na stolech členů komise, která bude připomínky, podněty a námitky projednávat.
(jap)

Poslat nový komentář