Ministerstvo zajímá názor veřejnosti na realitní kanceláře

Ministerstvo zajímá názor veřejnosti na realitní kanceláře
ilustrační foto internet

 

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dotazníkovou akci, kterou zjišťuje názory spotřebitelů i samotných realitních kanceláří na poskytování realitních služeb. Získané informace budou využity při tvorbě nově připravovaného realitního zákona.

„Jsme přesvědčeni, že nový realitní zákon by neměl vznikat jen od úřednického stolu, proto chceme do jeho tvorby zapojit širokou veřejnost, která umí nejlépe pojmenovat současné problémy,“ řekla Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb.

V rámci přípravy zákona ministerstvo vypracovalo „Analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“, která popsala problematické oblasti realitního zprostředkování. Ty se staly východiskem pro tvorbu dotazníků. „Očekáváme, že z odpovědí respondentů vyplyne, do jaké míry jsou pro ně tyto oblasti důležité,“ dodala Niklasová.

Realitní zákon vzniká ve spolupráci s dalšími resorty a se zástupci odborné veřejnosti. Jeho cílem je především nastavení základních pravidel pro výkon realitní činnosti a posílení ochrany spotřebitele.

Ministerstvo vytvořilo dvě verze dotazníků. Pro spotřebitele na https://www.survio.com/survey/d/mmr-spotrebitel,  pro realitní zprostředkovatele na https://www.survio.com/survey/d/mmr-rk.

Dotazníky je možné vyplňovat do 20. 7. 2014. (red)

 

Poslat nový komentář