Výkup pozemků pro regeneraci sídliště Šárka postupuje

Výkup pozemků pro regeneraci sídliště Šárka postupuje
ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova v souvislosti s uvažovanou regenerací sídliště Šárka musí vyřešit některé majetkoprávní vztahy k pozemkům, jichž se stavba dotkne. Doporučuje proto zastupitelům schválit výkupy parcel, které nejsou doposud v majetku města Prostějova. Prostějov za ně zaplatí zhruba 150 tisíc korun.

„Obrátili jsme se na vlastníka pozemků parcelních čísel 3700/33, p.č. 3700/34, p.č. 3702/6, p.č. 3710/24, p.č. 3710/25 a p.č. 6753/37 a požádali o odkup těchto veřejně přístupných ploch. Majitel s prodejem souhlasí, z původní ceny 500 korun za metr jsme se domluvili na ceně o 100 korun nižší,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Za 370 metrů pozemků tedy město zaplatí 148 tisíc korun.

Majetkoprávní vztahy je třeba vyřešit také u dalších pozemků parcelních čísel 3710/18 a  6757/8, které leží v oblasti čekající na regeneraci. Jsou v držení dvou majitelek a město nechalo na žádost prodávajících zpracovat znalecký posudek na stanovení obvyklé ceny předmětných pozemků. Posudkem byla stanovena obvyklá cena pozemků ve výši 350 Kč/m2, což je zhruba 51 tisíc korun.

Na předmětných pozemcích se nachází kabelové vedení NN, vodovodu, NTL plynovodu a vedení sdělovacího kabelu včetně jejich ochranných pásem. (red)

Poslat nový komentář