Regenerace sídliště Svornosti vypukne až v roce 2018

Regenerace sídliště Svornosti vypukne až v roce 2018
ilustrační foto mapy.cz

Na základě projektu Regenerace sídliště Svornosti byla vypracována dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. Samotná realizace se posunuje až na rok 2018.

V současné době se dokončuje dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, které jsou součástí plánované regenerace. „Předpokládáme, že v závěru tohoto roku budou všechny dotčené pozemky v majetku statutárního města Prostějova a bude zahájen proces územního a stavebního povolení celého projektu. Následovat bude dopracování dokumentace pro provedení stavby, výběr zhotovitele a faktická fyzická realizace. S ohledem na všechny potřebné administrativní lhůty by fyzická realizace mohla být zahájená nejdříve na jaře roku 2018,“uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová s tím, že konečné slovo bude mít Zastupitelstvo města Prostějova. (ber)

Poslat nový komentář