Aktualizováno: Chodník po revitalizaci?

Aktualizováno: Chodník po revitalizaci?
Foto Pavla C.

 

Včera jsme zveřejnili fotografii „revitalizovaného“ chodníku v sídlišti E. Beneše. Na otázku co s ním nám odpověděl náměstek primátora Zdeněk Fišer. Náprava bude podle jeho slov zjednána co nejdříve.

Stavba revitalizace investiční akce E. Beneše Sever a Jih byla realizována v roce 2013, stavební práce byly dokončovány na konci roku v zimních měsících. „Stavba byla předána zhotovitelem vč. vad a nedodělků, které nebrání užívání. Investor si je vymínil opravit do konce dubna 2014,“ konstatoval Fišer.

Do provozu byly podle jeho slov uvedeny dokončené zpevněné plochy (parkoviště, komunikace a část chodníků). Úsek o kterém se zmiňuje naše čtenářka, je jednou z nedokončených částí stavby.

„Chodník nebyl předán . Podle zápisu měl být ohraničen a zajištěn proti úrazu třetí osoby. Stavba v tomto místě totiž bude navazovat na chodník a cyklostezku vedoucí podél ulice E. Valenty k Domu služeb,“ uvedl náměstek s tím, že termínem dokončení tohoto úseku je v případě příznivých klimatických podmínek duben 2014.

„Investor vyzve zhotovitele společnost MODOS spol. s r.o. k provedení ohraničení nedokončené stavby,“ dodal Zdeněk Fišer. (red)

Poslat nový komentář