Rekonstrukce kanalizace v ulici Gabriely Preissové přijde na 4 miliony

Rekonstrukce kanalizace v ulici Gabriely Preissové přijde na 4 miliony
Foto mestopv.cz

 

Rada města na poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtovým opatřením dofinancování rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Gabriely Preissové v místní části Čechovice. Předpokládané navýšení nákladů činí 470 tisíc korun, důvodem je velmi špatný technický stav potrubí a nutnost odtěžení odpadem kontaminované zeminy.

Stávající kanalizace v ulici byla vybudována před rokem 1989 svépomocí v akci Z. Stavba nebyla nikdy řádně zkolaudována a předána správci sítě. V průběhu přípravy nebylo možné provést monitoring potrubí, protože kanalizace nebyla průchozí, stávající šachty zcela zkorodovaly. Na základě toho nebyl znám spád kanalizace, počet a způsob napojení jednotlivých přípojek. „Po provedení výkopu se zjistilo, že kanalizace byla položena v protispádu s lokálními propady a špatným výškovým uložením vůči přípojkám rodinných domů. Rekonstrukce musí být rozšířena oproti předpokladu rozšířena o jednu šachtu, tedy přibližně o 27 metrů,“ popsal Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Navíc zemina je až do hloubky čtyři metry tak zvodnělá a nasycená průsakem z nefunkční kanalizace, že ji nelze použít na zpětné zásypy. „Jako kontaminovaný materiál se musí odvážet na skládku do Němčic nad Hanou,“ zdůvodnil další neočekávané náklady Zdeněk Fišer.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma STRABAG, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 3,1 mil. Kč vč. DPH. (red)

Komentáře

Strabag nejlevnější nabídka se nějak prodražila......hahahaha.No jo on tam neprojel monitoring,tak to nemohli vědět.Oni si mysleli,že monitoring neprojel,protože kanalizace byla v tak výborném stavu........hahahahaha.Hanáci hlupáci každej podvod  zaplatí z daní.

ČERNÁ STAVBA.

Poslat nový komentář