Další budovy školek projdou zateplením

Další budovy školek projdou zateplením
Foto MMP
Další fotky: 
Další budovy školek projdou zateplením

 

Rada města vyhlásila zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem „Energetická úsporná opatření na prostějovských mateřských školách Smetanova, Moravská, Fanderlíkova.“

Stavební práce budou provedeny v souladu s technickými podmínkami a příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou pro každou mateřskou školu zvlášť. Společnými hodnotícími kritérii bude ekonomická výhodnost s dílčími kritérii nabídková cena s váhou 80 procent a délka záruky s váhou 20 procent. „Termín provedení stavebních prací je stanoven na období červen až září 2015. Energetická úsporná opatření spočívají ve výměně oken, vchodových dveří, zateplení fasády a střechy. Na tepelnou izolaci stěn bude provedena nová povrchová úprava a současně bude doplněna také tepelná izolace střech a položení živičné a plechové krytiny. V rámci stavebních úprav bude u některých budov provedena dešťová kanalizace a instalace nových hromosvodů,“ vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Předběžný rozpočtovaný objem prací na všechny tři mateřské školy je celkem 23,1 milionů korun bez DPH. Akce bude financována částečně z prostředků města a částečně z finanční dotace Operačního programu životní prostředí. (red)

 

Poslat nový komentář