Tylovku zavře rekonstrukce. Už 1. dubna

Tylovku zavře rekonstrukce. Už 1. dubna
Foto MMP
Další fotky: 
Tylovku zavře rekonstrukce. Už 1. dubna
Tylovku zavře rekonstrukce. Už 1. dubna

 

Od 1. 4. 2015 budou zahájeny stavební práce na ulici Tylova v úseku mezi ulicemi Libušinka a Tetín. Jedná se o realizaci I. etapy v rámci investiční akce „Regenerace panelového sídliště Brněnská, Prostějov“. Stavební práce budou probíhat od 1. 4. 2015 do 31. 5. 2015 a bude je provádět firma brněnská firma FIRESTA- Fišer, rekonstrukce.

Při akci Prostějov – Regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka – Tetín bude položeno 1 200 m² živočné komunikace, bude vybudováno parkoviště pro 107 stání z toho 5 pro imobilní občany, chodníky s možností pojezdu požárních vozidel 350 m² a další chodníky 500 m². Vysazeno bude cca 24 stromů,  cca 1 328 ks keřů a vybudováno 12 ks nových stožárů veřejného osvětlení. Vznikne nový trávník o rozloze cca 1 200 m².

Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem.  „Žádáme Vás tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k Vašim nemovitostem. Dále uvádíme, že se budeme snažit při omezení příjezdu i přístupu k jednotlivým nemovitostem dohodnout se se všemi obyvateli v předstihu tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím,“ informuje vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu Antonín Zajíček.

Vizualizaci stavby si můžete prohlédnout na  

http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/rotator/revitalizace-lokality-brnenska-tetin-tylova-libusinka.html (ber)

 

Komentáře

Kruháč bude a pak zprůjezdníme Libušinku! Zdraví vaše radnice!

Poslat nový komentář