Řidiči, pozor! Rekonstrukce křižovatky v Tylově se blíží!

Řidiči, pozor! Rekonstrukce křižovatky v Tylově se blíží!
ilustrační foto MMP

Od 7.7.2016 budou zahájeny stavební práce v ulici Tylova, v úseku průsečné křižovatky Tylova – Libušinka – Studentská. Jedná se o realizaci druhé části první etapy v rámci investiční akce „Regenerace panelového sídliště Brněnská, Prostějov“. Stavební práce budou probíhat od 7. 7. 2016 do 31. 8. 2016.

„Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem. Obyvatelům vnitrobloku Libušinka bude po dobu výstavby výše uvedené křižovatky zajištěn výjezd vozidly v ulici Brněnská,“ ujistil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že o omezení příjezdu i přístupu k jednotlivým nemovitostem budou obyvatelé v předstihu informováni tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím. 

„Osa severní části řešeného úseku ulice Tylova zůstane v přímé linii navazující na již upravenou trasu. Po obou stranách nové vozovky budou doplněna tři kolmá parkovací stání, celkem 6 stání. Křížení s ulicí Libušinka bude tvořit upravená průsečná křižovatka se čtyřmi větvemi. Vozovky budou šestimetrové šířky, parkovací stání v rozměru 2,5 x 5 metrů. Invalidní stání jsou zahrnuta do první etapy realizace ulice Tylova. Podél bytových domů je navržen chodník šířky tři a půl metru široký s možností pojezdu požárních vozidel. Území bude doplněno o nové chodníky," doplnil první náměstek Fišer. Náklady na rekonstrukci předmětné křižovatky činí 2,99 milionu korun (bez DPH), což je zhruba 3,62 milionu korun (včetně 21% DPH).

Lidé se dále musí také připravit na úplnou uzavírku křižovatky komunikací Tylova, Studentská, Libušinka v délce cca 20 metrů, která potrvá od 11.7.2016 do 22.8.2016. „Po dobu úplné uzavírky veškerá doprava, včetně vozidel hasičů a záchranné služby, využije okolní ulice,“ upozorňuje magistrát. (red)

Poslat nový komentář