Krov na městském objektu je v havarijním stavu. Navýší náklady na rekonstrukci

Krov na městském objektu je v havarijním stavu. Navýší náklady na rekonstrukci
ilustrační foto MMP

 

V současné době je zpracovávána projektová dokumentace ve stupni pro ohlášení stavebních úprav. Nevyhovující technický stav krovů domu v Demelově ulici si vyžádá navýšení ceny projektu.

Na základě zadávacího řízení formou elektronické aukce byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou vybrána ing. Ivana Hynková z Prostějova, když nabídla cenu 101 640 Kč včetně DPH. „Rozsah projektových prací byl stanoven na výměnu oken obou budov, zateplení obvodového pláště obou budov a zateplení střech obou budov. V průběhu provádění průzkumu technického stavu střech projektant zjistil, že dřevěné konstrukční prvky stávajícího krovu na objektu Demelova 6a se nacházejí v havarijním stavu. Krov včetně krytiny a bleskosvodu musí být vyměněn,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Cena projektové dokumentace tak bude navýšena o 16.940 Kč včetně DPH. Rada města na své schůzi konané 16. června 2015 v této souvislosti schválila rozpočtové opatření. (red)

 

Poslat nový komentář