Chce snad firma Remostav ovlivnit volební kampaň ve svůj prospěch?

Chce snad firma Remostav ovlivnit volební kampaň ve svůj prospěch?
Foto PvNovinky.cz

 

Společnost Remostav nechala umístit v minulých dnech na pole u nemocnice bilboard. Píše se na něm, že město Prostějov zamítlo jejich záměr postavit na tomto pozemku dům pro seniory. Tomáš Ohlídal, člen statutárního orgánu společnosti Remostav a dlouholetý přítel jedné zastupitelky za TOP09, vyrazil do boje. Je to fakt, že město zamezilo vzniku domu pro seniory nebo jde o součást kampaně TOP09? Zhlédněme fakta.

Společnost odkoupila pozemky od města na základě kupní smlouvy ze dne 10. 10. 2007 s tím, že se zavázala do 10. 10. 2012 realizovat výstavbu multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem. Převod byl realizovaný za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 pozemku, tj. v celkové výši 3.801.700 Kč. S ohledem na to, že v předmětné lhůtě nebyla výstavba realizována, vyzvalo město Prostějov dopisem ze dne 18. 2.2013 kupujícího k zaplacení smluvní pokuty vyplývající z nedodržení podmínek smlouvy. Po řadě následujících komplikovaných jednání kupující přišel s návrhem na změnu využití pozemku s tím, že pozemek hodlá využít k výstavbě domova pro seniory.

Chěli změnu podmínek, ale město trvá na rovných podmínkách

Vedení města eviduje další zájemce, kteří chtějí v Prostějově postavit zařízení s obdobným účelem. "Vzhledem k tomu, že vzrůstá počet seniorů, je ve veřejném zájmu vytvářet podmínky pro tento typ pobytových zařízení. Město vyslovuje jednoznačnou podporu výstavbě takového bytového komplexu v Prostějově, navíc ve velmi vhodné lokalitě. A právě proto, že evidujeme další zájemce, chceme, aby se předmětné pozemky vrátily do vlastnictví města. Ve vyhlášeném otevřeném záměru prodeje bude dána možnost ucházet se o tyto pozemky dalším potenciálním investorům," vysvětlil již dříve postup města Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. Město bude podle jeho slov trvat na vrácení pozemků od Remostavu a pokračovat ve vymáhání dlužné smluvní pokuty za nerealizaci výstavby dle podmínek stanovených uzavřenou smlouvou. (red)

Komentáře

Pánovi, co se otírá o paní MUDr. Pelikánovou.

TOP 09 bude po 11. říjnu 2014 pravděpodobně veledůležitá místní strana, aby se podařilo jiné vítězné straně sestavit koalici a rozdělit funkce v zastupitelstvu a ustanovit hlavně primátorku a náměstky. V tom bude mít TOP 09 nezastupitelnou úlohu a je na bíledni, jak se potom prohlasuje to "odpuštění" pokuty......Oni ale fakt drží slovo, musíte číst česky "Jinak a lépe" pro ně, tedy pro sebe. V čem je problém? Těší mně jen, že jedna z neskutečných lumpáren TOP 09 (diskriminace pracujících důchodců) byla zrušena Ústavním soudem. Dokud budou lidé volit TOP (Trvalé Okrádání Penzistů), dobře jim tak!

Ono nestačí, že paní MUDr. Dana Pelikánová, využívá svého postavení jako zastupitelka města k podpoře projektu jejího partnera, že tlačí na to aby město odpustilo jeho firmě pokutu, ke které se zavázal podpisem smlouvy při koupi městského pozemku, ještě místní TOP09 prostřednictvím této firmy se snaží dokázat jak je město " zaujaté" proti kupci pozemku. Z logiky věci vyplývá jestliže si od města koupím pozemek, zavážu se k realizaci nějakého projektu, podmínky následně nedodržím, pak se nemohu rozčilovat, že město trvá na dodržení podmínek nebo na úhradě pokuty, která nyní přesahuje již výši 2 mil. korun. Ptám se hodlá takto TOP09 postupovat i v dalších záležitostech spojených s městem? Opravdu bude kritizovat nepodloženě jiné a zároveň požadovat vstříctnost vůči osobám jí blízkým? To je v paxi to heslo " Jinak a lépe? " Osobně se držím zásady, že smlouvy se mají dodržovat.

Pan mgr.Pospíšil bude moci po 11. říjnu vymáhat akorát tak "prd". Měl na to času dost a co dělal? Dláždil se svým PéVéčkem chodníky o ploše několika fotbalových hřišť, jak se snaží uvést spoluobčany v omyl, aby zůstal u koryta. Jinak se tomu říká podvod a na jemu podobné převlékače kabátů je na Hané krásný a přilehavý název "Paskřivci".

Poslat nový komentář