Soudní spor se společností REMOSTAV a.s. pokračuje u mediátora

Soudní spor se společností REMOSTAV a.s. pokračuje u mediátora
ilustrační foto Jakub Bureš

Zhruba před rokem Rada města Prostějova odsouhlasila podat žalobu proti společnosti REMOSTAV a.s. o zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 milionů korun za prodlení s výstavbou multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu v k.ú. Krasice. Žaloba byla podána u Okresního soudu v Prostějově.

Vzhledem k dlouhodobému sporu účastníků soud při zvážení hospodárnosti řízení, jakož i v zájmu na smírném vyřešení sporu, dospěl k závěru, že v tomto případě jsou dány důvody pro nařízení setkání s mediátorem, které může vést k odstranění vzájemných rozporů mezi účastníky. Žádné dohody se ale nepodařilo dosáhnout ani ohledně osoby mediátora. Toho musel nakonec vybrat soud.
Společnost REMOSTAV a.s. se prostřednictvím svého právního zástupce Zdeňka Joukla vyjádřila v tom smyslu, že v zájmu dosažení co možná nejvyšší míry neutrality zvoleného mediátora nepovažuje za vhodné volit osoby se sídlem, místem podnikání a působnosti v Prostějově, a v širším měřítku v Olomouckém kraji. Ze shodného důvodu také Statutární město Prostějov nepovažovalo za vhodné volit osobu mediátora s působností v Brně, což je místo působení právního zástupce žalované společnosti REMOSTAV a.s. a žádalo soud, aby se pokusil uvedená stanoviska zohlednit při svém výběru osoby nestranného a nezávislého mediátora v dané věci.

Soud tedy nařídil první setkání se zapsaným mediátorem Michalem Březovjákem, se sídlem ve Zlíně. Dne 16.11.2015 se jednání s mediátorem zúčastnila primátorka Alena Rašková, právnička Alexandra Klímková a náměstek Jiří Pospíšil. Na výsledek čekáme. (red)

Poslat nový komentář