Vnímám akci organizačně značně nezvládnutou, píše k revitalizaci Šárky Ivo Pinkava

Vnímám akci organizačně značně nezvládnutou, píše k revitalizaci Šárky Ivo Pinkava
Foto ber
Další fotky: 
Vnímám akci organizačně značně nezvládnutou, píše k revitalizaci Šárky Ivo Pinkava
Vnímám akci organizačně značně nezvládnutou, píše k revitalizaci Šárky Ivo Pinkava
Vnímám akci organizačně značně nezvládnutou, píše k revitalizaci Šárky Ivo Pinkava
Vnímám akci organizačně značně nezvládnutou, píše k revitalizaci Šárky Ivo Pinkava
Vnímám akci organizačně značně nezvládnutou, píše k revitalizaci Šárky Ivo Pinkava
Vnímám akci organizačně značně nezvládnutou, píše k revitalizaci Šárky Ivo Pinkava

Práce na první etapě revitalizace sídliště Šárka byly zahájeny 2. května, ukončeny by měly být 25. srpna. Lidé si na postup firmy stěžují, Odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu je jiného názoru.

„Osobně hodnotím tuto akci, a nejen já, ale i většina obyvatel na Šárce, jako organizačně značně nezvládnutou ze strany města. Dle našeho názoru mohly být práce rozděleny do etap. Do našeho domu kolikrát nebylo kudy přijít, na jedné straně jezdily bagry, na druhé halda suti. Velice lituji staré občany, kterým jste znemožnili chodit ven a museli prosit ostatní, aby jim nakoupili. Zdá se, že se vám nepovedl ani výběr firmy provádějící práce, více jak 3/4 pracovní doby postávají, kouří a popíjejí kafe, ale to jak je vidno nikomu nevadí. Zdá se, že vás ani nezajímá, že většina občanů v této lokalitě není spokojena s projektem, natož se způsobem jeho realizace. Zdá se, že ocenění přívětivý úřad určitě neplatí pro stavební úřad,“ napsal na webu města Ivo Pinkava, který zároveň vyslovil otázku, zda město vůbec provádí stavební dozor.

„Technický dozor nad stavebními pracemi provádí pracovníci Odboru rozvoje a investic magistrátu města Prostějova, tak jak jste byli informování před zahájením prací, a to vyvěšením oznámení o zahájení prací. V oznámení byly uvedeny telefonní kontakty pro případ konzultace, informace nebo požadavků. Kontaktní osoby jsou stavbyvedoucí pan Ing. Šigut - 734 211 833 a zástupce města Ing. Brückner – 582329361,“ uvedl magistrát. „Stavební práce probíhají dle harmonogramu postupu prací a jsou rozděleny do šesti etap ve čtyřech obdobích. Tyto etapy jsou rozděleny z důvodu nutných návazností při výstavbě nebo rekonstrukci inženýrských sítí, které je nutno provádět v ucelených sekcích,“ konstatoval Petr Brückner z odboru rozvoje a investic. Zpomalení stavby vysvětlil intenzivními dešti. „V rozmáčeném podloží není možné realizovat práce, při kterých dochází k značným škodám, které se pak nákladně opravují,“ dodal Brückner.

Všechny bytové domy v revitalizované části sídliště jsou v současné době přístupné po zpevněných plochách (štěrk, dlažba).Práce na první etapě vyjdou na 19 milionů korun. (ber)

 

Poslat nový komentář