Nová Šárka. Podívejte se

Nová Šárka. Podívejte se
Foto MMP

V současností probíhá první etapa obnovy nejstaršího sídliště v Prostějově. K dispozici je nová vizualizace sídliště Šárka. První etapa regenerace by měla být ukončena do 25. srpna letošního roku.

Předmětem první etapy jsou stavební úpravy v západní části sídliště přiléhající k ulici Jezdecká.

„Tato část řeší komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky, pojížděné a rekonstruované chodníky včetně zálivů pro lavičky, přeložky vedení nízkého napětí, kácení dřevin a nové výsadby zeleně, zástěny pro kontejnery a prvky mobiliáře,“ vyjmenoval první náměstek Zdeněk Fišer. (red)

Poslat nový komentář