S Ladislavem Burgrem o Rotary, pomoci bližním i astronomickém kempu

S Ladislavem Burgrem o Rotary, pomoci bližním i astronomickém kempu
ilustrační foto archiv LB

 

Jak jsme cca před týdnem našim čtenářům slíbili v článku O mezinárodním astronomickém kempu v Prostějově, přinášíme Vám rozhovor s Ladislavem Burgrem, současným prezidentem Rotary klubu v Prostějově, občanským povoláním jednatelem reklamní agentury VENDI s.r.o. 

Je možné, že někteří znašich čtenářů neví, co je to ROTARY, tak se jako první nabízí otázka Co to je ROTARY?

LB: Na to není úplně jednoduchá a krátká odpověď, ale dá se říci, že Rotary je celosvětovou organizací, která sdružuje osobnosti z různých oborů a společně poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům. Zároveň se Rotary snaží o napomáhání vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě a dbá na vysoké etické zásady svých členů.

Konkrétně to vypadá tak, že Rotariáni se scházejí ve svých klubech ve městech, kde společně plánují svoji činnost a projekty. Např. v Prostějově již několik let prodáváme vánoční punč, který připravíme ze surovin zaplacených z vlastních peněz a všechen výtěžek rozdělíme potřebným. Organizacím nebo jednotlivcům, kteří se na nás obrátí a předloží smysluplný požadavek nebo projekt, jinak těžko financovatelný. To je jen jedna z řady aktivit RC Prostějov. A ty vznešené světové cíle, ty se snažíme naplnit díky tomu, že Rotary funguje po celém světě, díky tomu napomáhá výměnám studentů, odborníků aj. za účelem poznání různých kultur. Věříme, že když se různé kultury blíže poznají, otupí to hroty budoucích problémů, případně válek. Důležitá je také nadace Polio, kam všichni přispíváme ročně více než 3.000 Kč na člena (celosvětově je členů rotary cca 1,2 mil. – pozn. Redakce) a která těmito penězi financuje celosvětové projekty, jako bylo proočkování dětí v Africe proti dětské obrně a aktuálně financujeme vyhledávání zdrojů pitné vody v zemích, kde je jí nedostatek. Bojíme se, že budoucí války na zemi by mohli být právě o vodu. Nadace Polio disponuje ročně se stovkami miliónů US dolarů.

To bylo vyčerpávající a ještě jen stručně Kdo jsou Ti členové Rotary?

LB: Předchozí popis Rotary byl velice stručný a zájemci si určitě mohou vyhledat další informace na internetu. Členem Rotary klubu se může stát každý, kdo o to projeví zájem a hlavně klub jej příjme. V Rotary jsou podnikatelé, např. i p. Bil Gates v USA, vedoucí pracovníci, významné osobnosti, lékaři, ale také i učitelé, zaměstnanci nebo důchodci. Na stavu nezáleží, spíše na jejich morálním kreditu, ochotě zapojit se bez nároků na odměnu do společných projektů a též se i finančně podílet. Seznam členů Rotary klubu Prostějov je též na internetu.

Děkuji za stručnější odpověď, ale vraťme se k problematice studentů. Co to jsou ty mezinárodní Rotary kempy?

LB: Rotary kempy zařazujeme do tzv. Služby mládeže, která nabízí dětem a studentům různé programy. Jedním z nich je možnost ročního výměnného studijního pobytu v zahraničí. Dalším je možnost rodinné výměny dvou studentů, což představuje seznámení studenta od nás s podobným protějškem např. v USA a zprostředkování jejich vzájemné návštěvy. Neposledním jsou Rotary kempy. Řada Rotary klubů po celém světě pořádá pro studenty většinou od 13 do 24 let kempy s různým zaměřením nebo tématikou. Pozvánky na tyto kempy jsou mezi Rotary kluby rozesílány a díky tomu se i řada studentů z Prostějova zúčastnila různých kempů ve světě. Proto jsme se rozhodli, uspořádat i kemp u nás a nabídnout studentům z jiných zemí poznat Prostějov a náš kraj.

A kdo takový kemp organizuje a financuje?

LB: Kemp organizuje celý Rotary klub, ještě ve spolupráci s dalšími dobrovolníky. Jeden člověk by to neuspořádal a ani neufinancoval. Rozpočet takovéhoto kempu je cca 300 tis. Kč, financuje se především z rotariánských prostředků a případných dotací nebo podpor. V našem případě byl uspořádán za finanční podpory města Prostějova a Olomouckého kraje.

A studenti, účastníci kempu si nic neplatí?

LB: Studenti možná platí poplatek vysílajícímu klubu nebo distriktu, to je v různých zemích jiné, potom si platí jen dopravu sem a domů. Ještě mají povinnost zajistit si pojištění. My jsme od nich vybírali poplatek 100 euro, který pokryl pouze náklady na vstupné do památek a objektů, které zde navštívili. Ubytování, stravu a program mají plně hrazené. Úplně stejné podmínky, často i bez toho poplatku 100 euro mají i naši studenti, kteří jezdí na kempy do zahraničí.

Vyplatí se městu a kraji podporovat takovýto kemp?

LB: Určitě. Jednak se nejedná o velké částky, řekněme rovnající se jednomu inzerátu na podporu cestovního ruchu, ale dopad je opravdu veliký. Kromě osobního poznání našeho města a kraje studenty, mají oni povinnost po návratu prezentovat náš kemp ve svém klubu a zejména díky sociálním sítím jako je facebook, jejich fotky a zážitky u nás viděli stovky jejich přátel a kamarádů.

Proč jste pořádali právě Mezinárodní astronomický kemp?

LB: To je taková náhoda. Náš minulý prezident (funkce prezidenta se každý rok střídá – rotuje. Pozn. Redakce), za jehož vedení klubu se kemp připravoval, je fyzik, ředitel RG a ZŠ v Prostějov p. Rosťa Halaš. Ten má k astronomii blízko. Dále nám vyšli vstříc Ing. Karel Trutnovský, současný vedoucí Lidové hvězdárny v Prostějově a jeho nadřízený Mgr. Daniel Zádrapa, ředitel Prostějovského muzea, pod které hvězdárna organizačně patří. Jednou z klíčových osob kempu byl p. RNDr. Jiří Prudký, emeritní ředitel Lidové hvězdárny v Prostějově, ale zejména člověk celý život zvyklý na práci s mládeží v různých astronomických kroužcích. Díky této partě jsme náš kemp nabídli právě zájemcům o astronomii.

A na závěr se zeptám, jak se běžný student může přihlásit na nějaký Rotary kemp?

LB: Je to velmi jednoduché, musí kontaktovat náš klub a projevit zájem. Do konce roku musí podat písemnou přihlášku na našem formuláři, kde představí sebe a důležitý je i souhlas rodičů. Potom od ledna začne dostávat na mail nabídky různých kempů, které Rotary kluby pořádají ve světě a podle svých zájmů a priorit si vybírá.

Děkuji za rozhovor

(red.) 

Poslat nový komentář