Za Rozhonku pozemky. Město směnu odmítlo

Za Rozhonku pozemky. Město směnu odmítlo
ilustrační foto ber, MMP
Další fotky: 
Za Rozhonku pozemky. Město směnu odmítlo

Dům v Rozhonově ulici číslo 12 v Prostějově se město pokoušelo prodat už řadu let. Poslední zájemce za něj v roce 2016 nabídl 300 tisíc formou měsíčních splátek. Nyní město oslovila majitelka pozemků v Krasicích se žádostí o směnu. Zastupitelstvo návrh zamítlo.

Dům v Rozhonově ulici je ve velmi špatném technickém stavu a byl opakovaně nabídnut k prodeji, nejprve za 2,7 milionu. Po nezájmu nájemců byl nabízen opakovaně k prodeji třetím osobám, nejprve za cenu minimálně dle znaleckého posudku, následně pak za nabídnutou cenu. Zájem byl ale nulový. 

Současná zájemkyně se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova obrátila s žádostí o směnu domu s deseti byty za pozemky p.č. 6231/4 – ostatní plocha o výměře 773 m2 a p.č. 6231/67 – ostatní plocha o výměře 1.035 m2, oba v k.ú. Prostějov, v jejím vlastnictví. Dle přiloženého znaleckého posudku byla obvyklá cena pozemků stanovena ve výši 2.712.000 Kč. V rámci přípravy žádosti žadatelka oslovila stávající nájemníky bytů v bytovém domě na ul. Rozhonova 12 v Prostějově a požádala je o písemné vyjádření k žádosti o směnu. K žádosti byla přiložena čestná prohlášení šesti nájemců, kteří souhlasí se směnou. Zbývající dva nájemci se vzhledem k pokročilému věku a zhoršenému zdravotnímu stavu odmítli ke směně vyjádřit.

Odbory správy a údržby majetku žádost o směnu nedoporučil, navrhl ale s žadatelkou projednat možnost výkupu pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

Zastupitelé stanovisko města odsouhlasili. (ber)

 

Poslat nový komentář