Pacht rybníka se mění na pronájem

Pacht rybníka se mění na pronájem
ilustrační foto MMP

 

Zpevnění břehu rybníka v Krasicích, vyčištění dna nádrže, zejména stavby vpustí a výpustí včetně soustavy česel a vybudování relaxační zóny pro tamní obyvatele. To je záměr vedení města Prostějova. Nejdříve je ale potřeba změnit smlouvu. 

Za změnou pachtu rybníka v Krasicích na klasický pronájem stojí ryze praktické důvody. Jakmile totiž dojde ke změně formy smlouvy, může město požadovat dotaci na jeho celkovou opravu. S plánovanou revitalizací totiž mohou pomoci dotační peníze. Na ty ale město nedosáhne, pokud nezmění režim smluvního vztahu se správcem z pachtu na pronájem. V současnosti je rybník považován za chovný, což podmínky nových dotačních titulů na opravy pro vodní díla zapovídají. Proto vedení města navrhuje tuto změnu s tím, že rybník zůstane i nadále ve správě společnosti Lesy města Prostějova, která se o něj bude starat.

Na pronajmutý rybík město může čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Lokalitu čeká nejen klasická oprava vodního díla, ale také vybudování oddychové zóny, která v této části města Prostějova lidem citelně chybí. Město ale musí začít chystat podklady pro čerpání dotace, studii a projektovou dokumentaci. (red)

Poslat nový komentář