10. září - Světový den prevence sebevražd

10. září - Světový den prevence sebevražd
ilustrační foto HZS OLK

 

Posledních 45 let roste celosvětově počet sebevražd. V průměru ji denně spáchají téměř 3 000 lidí. Proto Světová zdravotnická organizace, za podpory Mezinárodní asociace pro prevenci sebevražd, vyhlásila den 10. září jako Světový den prevence sebevražd.

Dluhy, ztráta zaměstnání, chybějící zázemí, minimální vyhlídky na lepší budoucnost. To jsou podle odborníků hlavní důvody, které stojí za rostoucím počtem sebevražd v České republice. Za strmým nárůstem sebevražd lze vidět zhoršující se sociální situaci velké části lidí. Prudký nárůst množství sebevrahů historicky provázel vždy ta období, kdy do životů lidí náhle zasáhly společenské či ekonomické krize.

Počet sebevražd v Česku postupně klesal až do roku 2007, pak se ale trend obrátil. Z tehdejších 1375 sebevrahů se jejich počet každoročně zvyšoval až na 1647 v roce 2012. To představuje nárůst o 20 procent v průběhu pěti let. (red)

Poslat nový komentář