Obyvatele trápí málo parkovacích míst a stav komunikací a chodníků

Obyvatele trápí málo parkovacích míst a stav komunikací a chodníků
ilustrační foto MMP

Další v řadě setkání vedení města Prostějova s občany ve čtvrtek 19.11. přineslo diskusi s obyvateli sídliště Hloučela. Debatovat přišlo kolem desítky lidí.

První náměstek primátorky Zdeněk Fišer přítomné seznámil se všemi investičními akcemi, které se v této části města letos podařilo zrealizovat. Zmínil poslední investici, kterou byla pokládka nového povrchu takzvané severní obslužné komunikace, v trase od nemocnice směrem ke stadionu. Pokládka tichého asfaltu si vyžádala zhruba čtyři miliony korun. Další akcí byla energeticky úsporná opatření mateřské školy, kde se prováděla výměna oken a zateplení fasády. Vše v hodnotě kolem pěti milionů korun. Ve fázi příprav je rozšíření biokoridoru Hloučela nebo projekt na nový park v lokalitě za nemocnicí.
„Celkem jsme v letošním roce do zdejší části města investovali patnáct a půl milionu korun,“ vyčíslil náměstek Fišer s tím, že další investice jsou již naplánovány.
Obyvatele trápí úzké komunikace ve vnitroblocích sídliště, lidé také upozornili na nekvalitní opravy chodníků, které se následně propadají. Podle Fišera vnitrobloky nejsou určeny a nikdy nebyly pro parkování vozidel: „Problém je v tom, že v době kdy se sídliště stavělo, asi před pětadvaceti lety, bylo méně aut a tedy i méně parkovacích míst. Postupně na navýšení parkovací kapacity pracujeme. Co se týká chodníků, je přirozené, že po opravě sedají. Firmy, které práce prováděly, je postupně musí dosypávat. “
Debata se dotkla možnosti pokračování cyklostezky končící u občerstvení Luto a mizejících značených přechodů, takzvaných zeber. Situaci s přechody objasnila primátorka Alena Rašková, která upozornila přítomné na nové ministerské nařízení. „Sama jsem nevěřila vlastním očím a několikrát jsem si to ověřovala. V Prostějově mělo být zrušeno asi pětadvacet přechodů, nakonec jsme se s policisty domluvili, že se jich dvacet nechá. Nařízení ministerstva jsme neposlechli.“
Z tohoto setkání bude pořízen oficiální zápis, který projedná porada vedení a přidělí příslušným odborům úkoly na základě podnětů občanů. Zápisy budou na webu města zveřejněny po ukončení celé série setkání s občany. Další setkání vedení města s obyvateli bude 26. 11. 2015 v 17 hodin, v RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ulice 2, v jídelně školy. (red)

Komentáře

Tentokrát to bylo bez toho staříka ze Skalky nebo se jel vyspat raději domů?
Vezměte ho na příští besedu, to je typ "pracujícího důchodce" (pr.duch.), nyní správně "pracující senior" (pra.se.). Ovšem za 55.000,- k důchodu mu můžete říkat jak je libo...

Poslat nový komentář