I v Prostějově slavili skauti 24. duben jako svátek skautů a skautek!

I v Prostějově slavili skauti 24. duben jako svátek skautů a skautek!
Foto Skaut

Ve středu 24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu, je patronem skautů již více než 100 let.

V Prostějově skauti opět využili sochy Jiřího Wolkera a společně se vyfotili. Symbolické není jen Wolkerovo křestní jméno, ale i fakt, že Jiří byl první prostějovský skaut. Již v roce 1916 se zúčastnil tábora vedeného zakladatelem českého skautingu, A. B. Svojsíkem, a po návratu založil první skautskou družinu v Prostějově.

Skautek a skautů všech věkových kategorií se letos sešlo čtyřiasedmdesát. (red)

 

Poslat nový komentář