Mateřská škola Partyzánská se rozšíří. Pojme více dětí!

Mateřská škola Partyzánská se rozšíří. Pojme více dětí!
ilustrační foto firmy.cz

 

Rekonstrukcí bývalé bytové jednotky v prvním patře Mateřské školy Partyzánská dojde k rozšíření kapacity pro dalších dvacet dětí.

Rada města v této souvislosti schválila rozpočtovým opatřením ve výši 70.000 Kč pořízení projektové dokumentace. V letošním rozpočtu města byly na její zpracování alokovány finanční prostředky ve výši 60.000 Kč. Zadávací řízení na zpracovatele proběhlo formou elektronické aukce. Nejvhodnější nabídku předložila ing. Ivana Hynková - Projektové středisko, Prostějov, ve výši 102.000 Kč bez DPH (to je cca 125 tis. Kč včetně DPH).  „Na samotnou rekonstrukci mateřské školy bude možnost ucházet se o dotační titul z programu ITI prostřednictvím IROPu. Možná dotace může dosáhnout až 85 procent uznatelných nákladů,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor. (red)

Poslat nový komentář